Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Masážního a kosmetického studia Alice Fišerová

IČO: 465 20 554

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních a kosmetických služeb ve studiu Alice Fišerová IČ 465 20 554, v provozovně Vídeňská 32, Klatovy a kupujícím poskytovaných služeb.

1.2. Provozovatel poskytuje masážní a kosmetické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3 Nákupem dárkového poukazu, nebo objednáním konkrétního termínu masáže, kosmetického ošetření či jiné procedury (osobně, telefonicky, emailem, SMS nebo využitím rezervačního systému) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby Studia nevyužít.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy
Až na nepatrné vyjímky, není bohužel možné k nám přijít na ošetření bez objednání. Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, emailem nebo nejpohodlněji přes náš on-line rezervační systém.)
Dohodnutý termín je závazná objednávka.

Na dohodnutý termín návštěvy je u nás příslušný čas rezervován pouze pro jednoho zákazníka. Znamená to, že v salonu jste pouze Vy a máte maximální pozornost a péči a nemusíte se obávat souběžného ošetřování s jiným klientem.

Vezměte prosím na vědomí, zrušíte-li návštěvu několik hodin před Vámi rezervovaným časem nebo ještě hůře, nedostavíte-li se vůbec, způsobíte nám tím velkou komplikaci.

2.2. Přeobjednání
Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte o tom předem telefonicky, emailem nebo prostřednictvím rezervačního systému, nejpozději však 24 hodin před zahájením procedury. 

Chápeme, že může nastat nenadála situace,(zranění, dopravní situace atd.) a nestihnete reagovat s dostatečným předstihem. Pokud se jedná o proceduru, která je delší než 40 minut, zvažte zda za sebe nemůžete poslat náhradníka, který přijde na objednanou službu místo Vás.

2.3. Předčasný příchod
V prostorách studia je pro  Vás k dispozici čekárna, kterou samozřejmě můžete využít před i po ošetření. Prosíme, berte ale ohled probíhá-li ve vedlejší místnosti ošetření, abychom nebyli při práci rušeni a klient si mohl užít svou relaxaci.

2.4. Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník po dohodnutém termínu, bude masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. 


2.5. Absence zákazníka
Nedostaví-li se zákazník na objednanou službu bez omluvy, vyhrazujeme si právo, takového zákazníka vyřadit z databáze klientů a na další ošetření jej již neobjednat. Má-li zákazník dárkový certifikát na konkrétní službu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby rovnou odečtena z hodnoty certifikátu.

Toto striktní opatření jsme zavedli z ohledem na klienty, kteří na svůj termín musí čekat velmi dlouho.

2.6. Odmítnutí služby
Procedura může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na proceduru se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví na proceduru v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na proceduru se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na proceduru v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem

2.7. Předčasné ukončení masáže
Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:
a) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
b) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
c) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

2.8. Přístupnost
Studio je bezbariérové je přístupné i pro invalidní vozíky.

2.9. Osobní věci a cennosti
Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.

2.10. Ceníky
Ceníky jsou k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. Nejsme plátci DPH.

3. Reklamace služeb
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Dárkový poukaz

4.1. Použití dárkového poukazu
Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolné služby z nabídky Studia. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před zahájením procedury. Popis jednotlivých procedur najdete na webových stránkách studia : www.alicefiserova.cz
Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem masáže pro ověření platnosti.

4.2. Hodnota dárkového poukazu
Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh procedury. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

4.3. Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Certifikát lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

5. Platnost a účinnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.3.2017.

Ochrana osobních údajů

  1. Provozovatelem stránek www.alicefiserova.cz je Alice Fišerová, podnikatel se sídlem Prácheňská 81, Horaždovice 341 01, IČ: 46520554,

    provozovatel je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00071670 

  2. Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

  3. Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje.

  4. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb. 

O uživateli shromažďujeme tyto osobní údaje:

jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační údaje, datum narození, mobil

Jak s osobními údaji nakládáme:

  1. Veřejné i neveřejné osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a uchovávány v bezpečném formátu v databázi provozovatele.

  2. Přístup k informacím o uživateli má pouze provozovatel webu Alice Fišerová